คู่มือการใช้งาน Cloud Windows Hosting

สร้าง User สำหรับโดเมนใหม่ ทำอย่างไร

การสร้าง User สำหรับโดเมนใหม่

1. Login เข้าระบบ Control Panel Directadmin

2. กดเมนู Add New User

3. ใส่ รายละเอียดของ user และ โดเมน

ชื่อ User

Email ไว้รับ password

ใส่ Password

ใส่ ชื่อโดเมน

เลือก Package ที่สร้างไว้

IP Default ของ server

กด Submit

Related Articles