คู่มือการใช้งาน Cloud Windows Hosting

ส่ง Password ใหม่ให้ User ทำอย่างไร

การส่ง Password ใหม่ให้ User โดยระบบจะ Random password ไปให้ใหม่ และส่งไปยัง email ที่ลงไว้ในตอนสร้าง User หรือ จะใส่ Email ใหม่ไปแทนได้

1. Login Control Panel Directadmin ในระดับ Reseller

2. เลือก User ที่ต้องการ Reset password ใหม่

3. Resend Welcome E-Mail

Send To: (ระบุ Email ต้องการรับเมล์ได้ หรือ ตามค่าเดิม) √ New Random Password แล้วกดปุ่ม Send

Related Articles