คู่มือการใช้งาน Reseller | Cloud windows hosting

ใช้งาน Reseller ทำอย่างไร | Cloud windows hosting

การใช้งาน Reseller | Cloud windows hosting

การใช้เข้าใช้งาน Hosting ในระดับ reseller เพื่อสร้างโดเมน uer ปรับแพลน เลือกใช้ และสิทธิ์ในการเข้าใช้ hosting php asp.net การให้จำนวนการใช้งาน พื้นที่ traffic, domain

เข้า Plesk Control panel

การสร้างโดเมน ขึ้นมาใช้งานแบบ ใช้ login ร่วม

1.กดเมนู subscription

2. กด Add Subscription

3.ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องใช้งานพร้อม login /password FTP และกด OK

path ที่ใช้วาง file คือ httpdocs

domain จะใช้งานได้ต้องเปลี่ยน nameserver มาที่ ระบุไว้ในข้อมูลการใช้งาน

 การสร้างโดเมน พร้อม login แยก เพื่อให้แต่ละโดเมนเข้า login  Plesk panel ได้

1.ไปที่เมนูซ้ายมือ เลือก Customers  กดปุ่ม Add a customer

 

2.ใส่ profile login

3 ใส่ login พร้อม password ที่ต้องการ แนะให้ใส่ชื่อโดเมนไม่มี .com ต่อท้าย

ชุดบนจะเป็นของ การเข้าใช้งานระบบ Plesk panel

ชุดล่างจะเป็นชุด เข้า FTP

แนะนำให้ใช้ user เหมือนกันจะได้จำง่าย
จากนั้นกด OK

การสร้าง customers มาหลังจาก การสร้างโดเมน หรือ subscription

1 ขั้นตอนนี้ใช้ตามข้อ 2 แต่ไม่ต้องสร้างส่วนของ FTP

2 จากนั้นไปเมนูซ้ายมือ subscription

เลือก subscription ที่ต้องการให้มี login ครอบ โดเมนหรือ subscription

เลือกกดเมนูด้านบน เลือก Change Subscription

3.เมื่อกด change มาแล้วจะมี ชื่อ profile ที่สร้าง กดที่ ชื่อ profile ได้เลย

4 ระบบจะแสดงข้อมูลก่อนและหลังย้าย และกดปุ่ม Finish ได้เลย

ชื่อโดเมนหรือ subscription ก็จะมาอยู่ภายใต้ login ที่สร้างไว้