คู่มือการใช้งาน Cloud Windows Hosting

Change Password ทำอย่างไร

การเปลี่ยน Password Directadmin และ FTP

1. Login เข้า Control panel Directadmin

2. กดเมนู Change Password

3. Change your Password

Current DirectAdmin Password:ใส่ Password เดิม

Enter Password:ใส่ Password ใหม่

Re-Enter Password:ใส่ Password ใหม่ อีกครั้ง

DirectAdmin Account√

Main FTP Account√

Main Database Accountไม่ต้องเลือก

Related Articles