คู่มือการใช้งาน Cloud VPS

สั่งซื้อ Cloud VPS ทำอย่างไร

1.ทำการเข้า Link https://mtbone.cloud/clientarea.php เพื่อ Login ก่อนการสั่งซื้อ

2.ในกรณีที่เคยสมัครสมาชิกกับทางเราไว้แล้ว สามารถใส่ Email และ Password ในการ Login ได้ทันที หากยังไม่ได้ทำการสมัครสมาชิกสามารถทำการสมัครได้ที่ SING UP หรือ Login ผ่าน Facebook และ Google+ ได้

3.เมื่อกดที่ปุ่ม SIGN UP จะพบหน้าสำหรับใส่ข้อมูลในการสมัครสมาชิก

4.หลังจากทำการสมัครสมาชิกเรียบร้อยหรือทำการ Login เข้ามาแล้ว ให้เลือกที่ Menu Order ด้านซ้ายมือเพื่อเข้าหน้าการสั่งซื้อ

5.เลือก Order Now ของ Package VPS ที่ต้องการใช้บริการ

6.เมื่อเลือก Order Now แล้วจะพบหน้า Package ต่างๆ ให้ทำการเลือก Package ที่ต้องการใช้บริการ

7.เมื่อเลือก Package ที่ต้องการเรียบร้อยจะพบหน้าการใส่ข้อมูล VPS


– Panel Login Name = User Name ในการ Login หน้าการใช้งาน Panel
– Panel Login Password = Password ในการ Login หน้าการใช้งาน Panel
– Virtual Machine Name = ชื่อ VPS
– Admin Password = Password ในการเข้าใช้งาน VPS (ต้องมีตัวอักษรตัวเล็ก – ใหญ่ และตัวเลขยาว 8 ตัวอักษร)
– Virtual Hard Disk Size (GB) = ขนาดของ Disk ตาม Package เป็น GB
– CPU Cores = CPU ตาม Package
– Ram Size (MB) = ขนาดของ Ram ตาม Package เป็น MB

8.เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดที่ Continue

9.ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ ถ้าตรงตามที่ต้องการแล้วให้กดที่ COMPLETE ORDER

10.เมื่อกดที่ COMPLETE ORDER จะพบใบแจ้งหนี้แสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการอีกครั้ง ถ้ามีความผิดผลาด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไข

 

Related Articles