คู่มือการใช้งาน Cloud VPS

คู่มือการใช้งาน HC Panel

1.ทำการเข้า url: http://103.129.13.10:8797 บน Browser จะพบหน้าการ Log in เข้าใช้งาน

2.ใส่ User & Password เดียวกับตอนที่ทำการสั่งซื้อ VPS ในขั้นตอนการสั่งซื้อ (Panel Login Name & Panel Login Password)

3.เมื่อ Log in เข้ามาแล้วเลือก Menu Provisioning และเลือกที่ Virtual Machines จะพบรายการ VPS ที่ใช้งาน

4.ในส่วนของ Last Know State จะเป็นการแสดงสถานะของ VPS สามารถเลือก Drop Down เพื่อใช้คำสั่งต่างๆ ได้


– Refresh = ตรวจสอบสถานะ VPS อีกครั้ง
– Start = เริ่มการทำงาน VPS
– Pause = หยุดการทำงาน VPS ชั่วคราว
– Shutdown = ปิด VPS
– Reboot = Restart VPS

5,ในส่วนของ Menu Dashboard เป็นการเข้าแผงควบคุมของ VPS เครื่องนั้น

6.ในหน้า Dashboard สามารถใช้งาน Menu ต่างๆ เหมือนข้อ 4. และยังสามารถใช้งาน Snapshot และหน้าต่าง Thumbnail จะเป็นการแสดงหน้าจอของ VPS ในขณะนั้นที่แสดงอยู่

7.ในสัญลักษณ์ สามารถเลือก เพื่อใช้งาน Web Console ได้

8.ในส่วนของ Web Console เป็นการควบคุมผ่าน Web Browser เปรียบเสมือนใช้งานผ่านหน้าเครื่อง

Related Articles