คู่มือการใช้งาน Cloud Hosting Linux

วิธี Block Spam Mail บน Direct Admin ทำอย่างไร

1.Login เข้า Direct Admin (ชื่อโดเมน:2222 หรือ 119.59.xxx.xxx:2222)

2. เลือกหัวข้อ SPAM Filter

3. หัวข้อการ block ให้เลือก Block เฉพาะ Account@ชื่อโดเมน หรือ ชื่อโดเมนเท่านั้นครับ (ถ้า block แบบคำอาจจะทำให้ Email อื่นๆส่ง-รับไม่ได้)

Related Articles