คู่มือการใช้งาน Cloud Email

ตั้งค่า Whitelist บน Webmail ทำอย่างไร

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่า Whitelist บน Webmail ในกรณีที่ Email ต้นทางเข้าเงื่อนไข เป็น Spam และไปที่อยู่ที่ Junk Mail ทางผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้ Email Account นี้ ไปอยู่ใน Whitelist เมื่อมีการส่ง Email ด้วย Email Account นี้ เข้ามาอีกครั้ง ก็จเข้าไปอยู่ใน Inbox ปกติ

1. Login เข้า CloudMail Webmail
2. ไปทีหน้า Junk Mail Click ขวา รายการ Email ที่ต้องการตั้งเป็น WhiteList

Cloud Email Hosting - Add Email White List on Webmail

3. จากนั้นดูส่วนของ White List จะเห็นว่ามี Email Account ที่เลือกไว้เข้ามาอยู่ใน List เราสามารถจัดการ Email Account เพิ่มเติม ได้ เช่น ลบ เพิ่ม หรือแก้ไข

  • กรณีต้องการเพิ่ม Email Account กด Add Sender/Domain ตามเลข 5 จะเพิ่มเป็น ราย Account หรือ ทั้ง Domain ก็ได้
  • กรณีต้องการลบหรือแก้ไข Email Account กด Remove หน้า Email Account ที่ต้องการ ตามเลข 4

Cloud Email Hosting - Add Email White List on Webmail

Related Articles