การตั้งค่า Cloud Email อื่น ๆ

ปัญหาการส่ง Email จาก Outlook ในรูปแบบ HTML หรือ Richtext แล้วปลายทางได้รับเป็น winmail.dat

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อใช้ Outlook ส่ง Email ในรูปแบบ HTML หรือ Richtext แล้วปลายทางได้รับข้อมูลเป็น winmail.dat มีขั้นตอนในการตรวจสอบและแก้ไขดังนี้

1. ไปที่ Outlook เลือก File -> Options

Cloud Email - Outlook send winmal.dat

2. เลือกที่ Tab Mail Format

  • Compose in this message format เลือกเป็น HTML
  • จากนั้นกด Internet Format เลือก Outlook RichText options เป็น Convert to HTML Format

Cloud Email - Outlook send winmal.dat

3. เมื่อตรวจสอบที่ Webmail หรือ Email ปลายทางที่ได้รับ ก็จะเห็นว่าแสดงข้อความเป็นรูปแบบ HTML

Cloud Email - Outlook send winmal.dat

ข้อมูลอ้างอิง Recipients receive a winmail.dat attachment (Microsoft)

Related Articles