คู่มือการใช้งาน Cloud Email

ตั้งค่า Outlook เพื่อเชื่อมต่อ Contacts,Calendar,Task จาก Mail Server ทำอย่างไร

การตั้งค่าเชื่อมต่อ Outlook MAPI  (คู่มือการใช้งาน Cloud Email Hosting | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อเพื่อทำงานร่วมกับ Outlook ในส่วนของ Global Address Book , Sync Calendar,Task ได้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. ติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อ Outlook ในรูปแบบ MAPI โดย Download ที่
http://www.hostingdynamo.com/MESetup.exe

2. Install Program

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI

2. จากนั้นไปที่ Outlook -> Tools -> Account Setting (Outlook 2010 ขึ้นไป ให้ไปที่ File -> Acccount-> Account Setting)

Cloud Email - Set Email Hosting Outlook MAPI

Related Articles