คู่มือการใช้งาน Cloud Email

ตั้งค่า EMAIL บนระบบ IOS (IPHONE/IPAD) แบบ IMAP ทำอย่างไร

การตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน IOS (Iphone/Ipad) แบบ IMAP  (ตัวอย่างและคุณสมบัติ WebMail | Cloud Email Hosting)

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ IOS ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่านมือถือ Iphone หรือ IPAD ในรูปแบบ IMAP ซึ่งจะเป็น Sync ข้อมูลระหว่างมือถือ กับ Mail Server ข้อมูลทั้ง 2 ฝั่งจะเหมือนกัน ช่วยประหยัดพื้นที่บนมือถือ เพราะไม่ได้เป็นการดึง Mail ไปไว้ที่มือถือ โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้

1. เข้าในส่วนของ Menu -> Setting
2. เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail ,Contact,Calendars

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone/Pad แบบ IMAP

3. เลือกเมนู Add Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone/iPad แบบ IMAP

4. เลือก Other และ กด Add Mail Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Iphone/iPad แบบ IMAP

Related Articles