การตั้งค่า Cloud Email อื่น ๆ

ตั้งค่า DNS สำหรับใช้งาน Cloud Email ใน DirectAdmin ทำอย่างไร

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการแยกการทำงานของ Email Server ขารับ และขาส่ง Email ดังนั้น จึงมีการตั้งค่า DNS เพื่อรองรับ Email Server ดังนี้

1.การตั้งค่า CNAME

1.1 webmail CNAME wm199.thaicloudmail.com.
1.2 mailadmin CNAME wm199.thaicloudmail.com.
1.3 mail CNAME wm199.thaicloudmail.com.

Cloud Email - DNS Setting Cname

Cloud Email - DNS Setting Cname

Cloud Email - DNS Setting Cname

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่า Cname Record ใน Direct Admin ต้องใส่จุดตามหลัง ด้วย เช่น wm199.thaicloudmail.com.

3. การตั้งค่า MX Record เพื่อใช้งาน Cloud Email เมื่อท่านได้ค่า DNS จากทางเราไป ให้ตรวจสอบข้อมูล MX Record และตั้งค่าตามตัวอย่าง ดังนี้

3.1 mx 5 mcmx07.thaicloudmail.com.
3.2 mx 10 mcmx08.thaicloudmail.com.
3.3 mx 15 mcmx09.thaicloudmail.com.

Cloud Email - DNS Setting Cname

Cloud Email - DNS Setting Cname

Cloud Email - DNS Setting Cname

4. การตั้งค่า TXT Record เพื่อใช้งาน Cloud Email เมื่อท่านได้ค่า DNS จากทางเราไป ให้ตรวจสอบข้อมูล TXT Record และตั้งค่าตามตัวอย่าง ดังนี้

Cloud Email - DNS Setting TXT Record

Cloud Email - DNS Setting TXT Record

Cloud Email - DNS Setting TXT Record

Cloud Email - DNS Setting TXT Record

หมายเหตุ สำหรับการตั้งค่า TXT Record ใน Direct Admin ต้องใส่ ” ” ด้วย เช่น “v=spf1 ip4:119.59.101.172 ip4:119.59.122.196 ip4:119.59.101.90 ip4:119.59.101.80 ip4:119.59.101.75 ptr:thaicloudmail.com a:mail.thaicloudmail.com include:thaicloudmail.com ~all”

Related Articles