การตั้งค่า Cloud Email อื่น ๆ

ตั้งค่า Calendar ใน IPHONE หรือ IPAD ทำอย่างไร

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อ Calendar ระหว่าง Webmail และ IPHONE หรือ IPAD ได้ดังนี้

1. ไปที่ Menu Settings ของ IPHONE และเลือก Mail, Contacts, Calendars
2. เลือก เมนู Add Account
3. เลือก Other และ กด Add CalDAV เพื่อทำการเชื่อมต่อ Calendars และ Reminders

Cloud Email - Add Calendar IOS

Cloud Email - Add Calendar CALDAV IOS

4. จากนั้น ป้อนรายละเอียด ดังนี้

  • Server ป้อน ชื่อ Email Server เช่น mail.yourdomain.com
  • Username ป้อน Email Account ที่ต้องการเชื่อมต่อ Contacts เช่น testmail@yourdomain.com
  • Password ป้อน password ของ Email Account
  • Description รายละเอียด ที่จะไปแสดงในหน้ารายการ Mail,Contacts,Calendar แนะนำให้ใส่ชื่อให้จำง่าย เช่น Calendars YourDomain.com

Cloud Email - Add Calendar CALDAV IOS

เมื่อป้อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกด Done

5. ระบบจะทำการ Verifying จากนั้นจะขึ้นมาแจ้งเกี่ยวกับ

  • การเชื่อมต่อ SSL ให้ตอบ Cancel

Cloud Email - Add Calendar CALDAV IOS

  • ระบบจะแจ้งว่า Verify ไม่ผ่าน ให้ตอบ OK

Cloud Email - Add Calendar CALDAV IOS

6.จากนั้นกดปุ่ม Save

Cloud Email - Add Calendar CALDAV IOS

7. จากระบบจะถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Calendars และ Reminders เลือกที่ต้องการจากนั้นกด Save

Cloud Email - Add Calendar CALDAV IOS

8.จากนั้นเลือก Advanced Setting ตรวจสอบการตั้งค่า

  • Use SSL ไม่เลือก
  • Port ระบุค่าเป็น 8080
  • Account URL ระบุค่าเป็น http://mail.yourdomain.com

Cloud Email - Add Calendar CALDAV IOS

Click < Back กลับ ระบบจะทำการตรวจสอบการตั้งค่า

Related Articles