คู่มือการใช้งาน Cloud Email

ตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน Mobile Android ทำอย่างไร

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการ Check mail ผ่านมือถือในระบบ Android ได้ ในลักษณะ เช่นเดียวกับการตรวจสอบ mail ผ่าน outlook โดยสามารถตั้งค่า ได้ ดังนี้

1. เข้าในส่วนของ Menu การตั้งค่า จากนั้นเลือก เพิ่ม Email Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android

2. เข้าหน้าจอการเพิ่ม Email Account ป้อนรายละเอียดดังนี้

 • ป้อนชื่อ Email Account เช่น testmail@yourdomain.com
 • ป้อน password
 • จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android

3. ประเภท Account เลือก POP3 Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android เลือก POP3

4. ตั้งค่า POP3 Account ตามรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อผู้ใช้ ใส่ Email Account เช่น testmail@yourdomain.com
 • รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน Email Account
 • POP3 Server ใส่ค่า mail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น mail.yourdomain.com
 • ชนิดระบบป้องกัน (Security) เลือก ไม่มี(None)
 • Port กำหนดเป็น 110
 • ลบ Email จาก server ใช้ในกรณี เมื่อดึง mail เข้ามาที่มือถือ แล้ว ต้องการจะลบออกจาก Mail Server หรือไม่ ถ้าลบ Mail จะถูกลบออกจาก Server  ทันที กรณี ไม่ลบ จะมี Email เก็บอยู่บน Server

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android เลือก POP3

จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป (Next)

5. ตั้งค่า SMTP Server ตามรายละเอียด ดังนี้

 • SMTP Server  กำหนด เป็น mail.ชื่อโดเมนของท่าน เช่น mail.yourdomain.com
 • ชนิดระบบป้องกัน เลือกเป็น ไม่มี
 • Port กำหนดเป็น 25 และเลือก ต้องมีการลงชื่อ
 • ชื่อผู้ใช้ ใส่ชื่อ Email Account เช่น  testmail@yourdomain.com
 • รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านของ Email Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android ตั้งค่า SMTP Server

6. การตั้งค่าอื่น ๆ

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android ตั้งค่า SMTP Server

7.กำหนดชื่อ กดปุ่มเรียบร้อย

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android ตั้งค่า SMTP Server

Related Articles