คู่มือการใช้งาน Cloud Email

ตั้งค่า EMAIL ACCOUNT บน MAC OS – New Version ทำอย่างไร

1.ให้ทำการเลือกหัวข้อ Mail ที่แถบ Menu bar แล้วเลือกที่ Add Account เพื่อทำการเพิ่ม Account Mail

2.เลือกหัวข้อ Other Mail Account จากนั้นกดที่ Continue

3.ใส่รายละเอียดของ Account Mail ที่ต้องการ Set จากนั้นกดที่ Sign In

4.ให้ใส่รายละเอียดข้อมูลอีกครั้ง จากนั้นกดที่ Sign In
– ในส่วนของช่อง Incoming Mail Server และ Outgoing Mail Server ให้ใส่เป็น mail.ชื่อ domain

5.เมื่อเครื่อง Mac ทำการตีวจสอบข้อมูลเรียบร้อยจะมี pop-up ขึ้นมาให้กด Done

6.เมื่อเรียบร้อยจะสามารถ Sync ข้อมูลจากเครื่อง Server แล้วจะไม่พบ Error Alarm ขึ้นมาถ้ามี Mail ที่ใช้งานอยู่จะแสดง Mail ขึ้นมา

7.ถ้าพบ Error Alarm ขึ้นมาให้ทำการตรวจสอบที่แถบ Mail แล้วเลือกที่ Preferences

8.จากนั้นให้เลือกที่ชื่อ Account แล้วเลือกที่ Tab Server Setting

9.นำเครื่องหมายถูกที่ Automatically manage connection settings ออก และดูที่ Use TLS/SSl ต้องนำเครื่องหมายถูกออกทั้ง Incoming และ outgoing

10.ลองเข้าใช้งาน mail อีกครั้ง

Related Articles