คู่มือการใช้งาน Cloud Email

เพิ่ม Email Account ทำอย่างไร

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบ Admin Email ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเข้าทำการเพิ่ม Email Account ดังนี้

1. Login เข้าระบบจัดการ Email Account เช่น http://mailadmin.thaicloudmail.com หรือ http://wm180.thaicloudmail.com/MeAdmin

 • ป้อน Account ที่เป็น Admin และ Password
 • Click Login

Cloud Email Add EMail Account

2. จากนั้นจะเข้าสู่ระบบจัดการ Email Click ที่ Mail Box

Cloud Email Add EMail Account

ตั้งค่า Mail บน มือถือ Android

3. Click ที่ Add New กรอกรายละเอียด Email Account ใหม่

 • Click Add New จะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลรายละเอียด Email Account
 • ป้อนชื่อ Email
 • ป้อน Password แนะนำให้มีอักขระพิเศษ หรือตัวเลข เช่น @,# เพื่อให้ยากแก่การเดา
 • Display Name จะแสดงเมื่อค้นหาชื่อ Email ตอนกรอก ส่ง Email Account
 • Quota การกำหนดจำนวนพื้นที่ Email เช่น Unlimited ไม่จำกัด Limited กรอก เช่น 5 MB จะต้องกรอก 5120
 • Redirect mail เมื่อต้องการ Redirect หรือ Forward ไปที่ Email อื่น เมื่อมีการส่งมาที่ Email Account นี้ สามารถ Copy Email เก็บไว้ที่ Inbox ได้ด้วย โดยเลือก Keep Copy (จะแสดงเมื่อ Edit Email Account)
 • จากนั้น กดปุ่ม Next และ Finish

Add Email Account

Add Email Account

4. การแก้ไขข้อมูล Email เลือก Edit ในรายการที่การแก้ไข (Edit) สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 • เปลี่ยน Password Email Account
 • เปลี่ยนรูปแบบการทำ Forward Email Account ถ้าต้องการเก็บ Email ด้วยให้เลือก Keep a copy message
 • เปลี่ยนขนาดพื้นที่ Email Account box

Edit Email Account

Related Articles