คู่มือการใช้งาน Cloud Backup

Upload Files ทำอย่างไร

การ Upload Files

สามารถเลือกที่เครื่องหมาย +

จากนั้นจะมีเมนูต่างๆขึ้นมา ให้เลือกที่เมนู Upload file เพื่อทำการเลือก files

จะมีหน้าต่างให้เลือก file ที่ต้องการ upload เมื่อเลือกเรียบร้อยให้เลือกที่ Open เพื่อทำการ upload Files

เมื่อทำการ Upload files เรียบร้อย จะมี files แสดงขึ้นมา

Related Articles