คู่มือการใช้งาน Cloud Backup

Sync ข้อมูล Cloud Backup กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ทำอย่างไร

เมื่อทำการ Login เข้ามาครั้งแรกจะมี Pop-up ขึ้นมาให้เลือกที่ Desktop app เพื่อทำการโหลดโปรแกรมลงเครื่อง

หรือถ้าไม่ได้ทำการโหลดไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ Login สามารถ Download ใหม่ที่ Profile ด้านขวาแล้วเลือกเมนู Settings

 

จากนั้นให้เลือกที่เมนู Sync Clients (ด้านซ้ายมือ) แล้วเลือก Desktop app

จากนั้นจะมี Pop-up โหลดเลือกโปรแกรมตาม OS ที่ใช้งาน (ตัวอย่างเป็นการใช้งานบน OS Windows)

เมื่อ download เรียบร้อยให้ทำการติดตั้งโปรแกรม ให้เลือกที่ run เพื่อทำขั้นต่อไป

เลือกที่ Next เพื่อทำการติดตั้งในขั้นต่อไป

เลือกที่ Next เพื่อทำการติดตั้งในขั้นต่อไป

เลือก Path ที่ทำการติดตั้งโปรแกรม หรือสามารถเปลี่ยน Path ได้โดยการเลือกที่ Browse และเลือก Path ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม

เมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้กด Next เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

เลือกที่ Finish เพื่อทำการ Run โปรแกรม

หลังจาก Run โปรแกรมครั้งแรกจะมี Pop-up ขึ้นมา ให้ทำการใส่ Link การใช้งานบนหน้า Browser เช่น https://drivecs01.mtbone.cloud จากนั้นเลือกที่ Next เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนนี้จะพบให้ใส่ User และ Password โดยที่ User และ Password จะใช้งานเหมือนกันกับการ Login เข้าหน้า Web Browser

ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการเลือก Path ที่จะทำการ Sync ข้อมูลของ Server กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน สามารถเลือก Path ตามที่โปรแกรมตั้งไว้ให้หรือสามารถเปลี่ยน Path ตามที่ต้องการได้ ถ้าไม่เปลี่ยน path สามารถเลือกที่ Connect เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

เมื่อเลือกเปลี่ยน Path สามารถเลือก Folders ที่ต้องการเก็บ Files แล้วเลือกที่ Select Folder

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วสังเกตุว่าชื่อ Path จะเปลี่ยนไป จากนั้นให้เลือกที่ Connect เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

เลือกที่ Finish เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้ง

เมื่อทำการเปิด Path จะพบว่าโปรแกรมได้ทำการ Sync Files จาก Server มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์

เราสามารถ Copy files มาไว้ที่ Path ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เมื่อนำ Files มาวางไว้โปรแกรมทำการ Sync Files ไปไว้ที่ Server เช่นกัน

Related Articles