คู่มือการใช้งาน Cloud Backup

Share Files ทำอย่างไร

การ Share Files

สามารถเลือกเมนู   หลังชื่อ files หรือ folders ที่ต้องการ shared

การ shared files มี 2 แบบคือ

  1. แบบ shared ให้ user อื่นภายในองค์กรเดียวกัน
  2. แบบเป็น link เพื่อส่งให้คนอื่นสามารถ download files ได้

  1. แบบ shared ให้ User อื่น ให้ใส่ชื่อ user หรือ mail ที่ใช้ในการลงทะเบียน จากนั้นเลือกชื่อที่ต้องการ share Files ไปให้

เมื่อทำการ shared เรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความปลี่ยนไปตาม (1)  และมี user แสดงที่ (2) และ สามรถทำการตั้ง permission ให้สำหรับ user อื่นได้ที่ (3) ตามรูปด้านล่าง

เมื่อตรวจสอบที่ User ปลายทางจะพบไฟล์ที่ shared แสดงขึ้นมาและจะแสดงชื่อ user ที่ shared มา

2. แบบ share เป็น link ให้เลือกเมนู  หลังชื่อ files หรือ folders ที่ต้องการ shared จากนั้นให้คลิ๊กให้มีเครื่องหมายถูก Share link

เมื่อทำเครื่องหมายุูกจะมี link ขึ้นมาในช่อง สามารถเลือกที่เครื่องหมาย  เพื่อทำการ copy link

ในส่วนของการ set ค่า Permission ของการ share link มีตามนี้

  1. Allow editing คือเปิดให้คนที่ได้รับ share สามารถแก้ไข files ได้
  2. Password protect คือการใส่ password ก่อนเพื่อทำการ download ได้
  3. Set expiration date คือการตั้งวันหมดอายุของการ share file 

เมื่อนำ link ที่ได้ไปเปิดที่ browser จะขึ้นหน้าให้ download file สามารถกดที่ปุ่ม Download เพื่อทำการ Download Files 

Related Articles