คู่มือการใช้งาน Cloud Backup

Login เพื่อใช้งาน Cloud Backup ทำอย่างไร

ทำการเปิดหน้า Browser และสามารถหน้า web ตามรายละเอียดการใช้งาน

ยกตัวอย่างเช่น link: https://drivecs01.mtbone.cloud

หลังจากเปิดหน้า web ทำการใส่ Username และ  Password แล้วเลือกที่ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ Cloud backup (ตามรูปด้านล่าง)

เมื่อทำการ Log in เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยจะขึ้นหน้า Pop-up ทำการเลือกที่ Desktop app เพื่อ Download Program สำหรับการใช้งานร่วมกับ Computer หรือ เลือกที่เครื่องหมาย X เพื่อปิดหน้านี้

การใช้งานผ่านเมนูต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยเรียงตาม หมายเลขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

 1. All files ใช้สำหรับเพื่อต้องการแสดง files ทั้งหมด
 2. Recent ใช้สำหรับแสดง files ที่มีการเปิดใช้งานล่าสุด
 3. Favorites ใช้สำหรับแสดง files ที่สำคัญ
 4. Shared with you ใช้สำหรับแสดง files ที่ share มาจากผู้ใช้งานโดยตรง
 5. Shared with others ใช้สำหรับแสดง files ที่ share มาจากบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ในการใช้งาน
 6. Shared by link ใช้สำหรับแสดง files ที่ share เพื่อแสดงในลักษณะเป็น link
 7. Tags เมนูไม่สามารถใช้งานได้
 8. External storages เมนูไม่สามารถใช้งานได้
 9. Deleted files files ใช้สำหรับแสดง file ที่ลบออกจากระบบและมาจัดเก็บไว้ที่ folder นี้ก่อนเพื่อป้องความผิดพลาด (สามารถ restore กลับได้)
 10. แสดงพื้นที่การใช้งานตามจำนวนพื่นที่ใช้งานจริง
 11. Settings เมนูการตั้งค่าต่าง ๆ ของ ระบบ Cloud mail
 12. เครื่องหมาย + เป็นสัญลักษณ์สำหรับทำการ Create files, folders และ upload files
 13. shared files หรือ folders สามารถ เลือกที่สัญลักษณ์เพื่อทำการใช้งานในลักษณะที่ต้องการ
 14. การจัดการ files สามารถเลือกที่สัญลักษณ์ เพื่อดำเนินการจัดการ Files

Related Articles