คู่มือการใช้งาน Hostingdynamo Cloud

Auto-Scalable WordPress Cluster

ขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า WordPress Cluster มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1.ไปที่ Marketplace ครับ

2.ไปที่แท็บ Cluster แล้วเลือก WordPress Cluster กด Install เพื่อติดตั้งครับ

3.ไปที่ Region เพื่อทำการเลือภูมิภาค เสร็จแล้วกด Install เพื่อติดตั้งครับ

4.เมื่อเสร็จแล้วจะปรากฏ link usersername และ password ขึ้นมา ให้คลิกที่ open in brower ครับ

5.จะเข้าสู่หน้าเว็บของเรา ให้ไปที่ Login แล้วใส่ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ Dashboard ครับ

6.กลับมายังหน้าหลักครับ ให้ไปคลิกที่ Change Environment Topology ครับ

7.สามารถปรับค่าของ cloudlet ได้ครับ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วกด Apply ครับ

8.ให้กลับมายังหน้าหลักครับ แล้วไปที่ Setting ครับ

9.ไปที่แท็บ Custom SSL เพื่อแก้ไข SSL ครับ

10.เข้าไปที่แท็บ Auto Horizontal Scaling แล้วคลิก Add เพื่อเพิ่ม Nodes หรือตั้งค่า Nodes ครับ

11.ไปที่แท็บ Collaboration แล้วคลิกที่ Add แล้วตั้งชื่อ email เพื่อเพิ่ม email ครับ

Related Articles