เทคนิคการใช้งาน หรือแก้ปัญหาอื่น ๆ

วิธีทำหน้าเว็บขาวดำโดยการกำหนด style สำหรับเว็บ html , php ทั่วไปที่ไม่มี css

วิธีทำหน้าเว็บขาวดำโดยการกำหนด style สำหรับเว็บ html , php ทั่วไปที่ไม่มี css 

1. เปิดไฟล์ที่ต้องการให้เป็นสี ขาว-ดำ

2. นำโค๊ดดังนี้ไปวางไว้ในระหว่าง tag <head></head> ทุกไฟล์ที่ต้องการ

<style>
img {
-webkit-filter: grayscale(100%);
filter: grayscale(100%);
}
html {
-webkit-filter: grayscale(100%);
}
</style>

3. ทำที่ละ File และ Save File และทดสอบดูผลลัพธ์ไปทีละ File

วิธีทำให้เว็บกลับมาเป็นหน้าสีเหมือนเดิม

  • นำโค๊ดในข้อ 2 ออก และ Save File ทดสอบดูผลลัพธ์ ทำแบบนี้ทีละ File จะครบ
Related Articles