1. Home
 2. SSL Certificated

Tag: SSL Certificated

  HTTPS กับ Let’s Encrypt ใช้ได้ฟรี ติดตั้งง่าย ทำเว็บไซต์ให้น่าเชื่อถือและปลอดภัย

  HTTPS กับ Let’s Encrypt ใช้ได้ฟรี ติดตั้งง่าย ทำเว็บไซต์ให้น่าเชื่อถือและปลอดภัย

  ในการเปิด HTTPS บนเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือจึงต้องมีการออกใบรับรอง Certificate Authority (CA) จาก Let’s Encrypt สามารถใช้งานได้ฟรีรวมถึงมีการใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการใบรับรองรองการเข้าเว็บไซต์โดยการใช้รหัสโดยมีข้อดีสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ดังนี้ ใช้บริการได้ฟรี : ทุกคนที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมนสามารถใช้ Let’s Encrypt เพื่อรับใบรับรองที่เชื่อถือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีระบบอัตโนมัติ : ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถโต้ตอบกับ Let’s Encrypt เพื่อรับใบรับรองตั้งค่าให้ปลอดภัยสำหรับการใช้งานและดูแลการต่ออายุโดยอัตโนมัติ มีความปลอดภัย : Let’s Encrypt ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย TLS ขั้นสูงทั้งในฝั่ง CA อีกทั้งยังช่วยผู้ดูแลเว็บไซต์รักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส :ใบรับรองทั้งหมดที่ออกหรือถูกเพิกถอนจะถูกบันทึกแบบสาธารณะและทุกคนสามารถตรวจสอบได้ วิธีการติดตั้ง Let’s…

  Read More
  เว็บไซต์น่าเชื่อถือ ปลอดภัยด้วย SSL และ HTTPS

  เว็บไซต์น่าเชื่อถือ ปลอดภัยด้วย SSL และ HTTPS

  เมื่อเข้าเว็บไซต์เคยสังเกตกันหรือไม่ว่าทำไมแต่ละต้องมี https นำหน้า www ทุกครั้ง https คือโปรโตคอลที่มีชื่อเต็มว่า Hypertext Transfer Protocol Secure เป็นการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์โดยการเข้ารหัสSSL สำหรับการตรวจสิทธิ์เพื่อความปลอดภัย SSL หรือ Secure Socket Layer เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็น TLS (Transport Layer Security)ใช้สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลเปรียบเสมือนเป็นกุญแจไขรหัสเข้าไปสู่ประตูบ้าน มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องด้วยการเข้ารหัสแบบ Public-key encryption มีการตรวจสอบ 3 ส่วนด้วยกันคือฝั่ง Server โดยมีการตรวจสอบใบรับรอง (Certificate) และ Public ID…

  Read More