1. Home
  2. nvme

Tag: nvme

    NVMe vs SSD แตกต่างและเหมือนกันอย่างไร?

    NVMe vs SSD แตกต่างและเหมือนกันอย่างไร?

    การเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์หรือบนพีซีในสมัยก่อนมีการใช้ Harddisk ในการเก็บข้อมูลการทำงานต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์โดยใช้จานแม่เหล็กในการหมุนหาข้อมูลเพื่อนำมาใช้งานจึงทำให้เกิดความหน่วง มีการทำงานที่ค่อนข้างล่าช้าและค่อนข้างร้อน จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ให้เร็วขึ้น ดีขึ้น มีความร้อนต่ำจึงมีการใช้ SSD เข้ามาเก็บข้อมูลทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมี SSD บางประเภทที่สามารถใช้การเชื่อมต่อผ่านโฮสต์ที่เรียกว่า NVMe ทำให้การพัฒนาในการรับส่งข้อมูลมีความรวดเร็วสูงไปอีกขั้น SSD หรือที่เรียกว่า Solid State Drive ทำหน้าที่คล้าย Harddisk สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ที่ 6 Gbps หรือ 600 MB/s มีความโดดเด่นกว่า Harddisk ในเรื่องความเร็วของการใช้รับ-ส่งข้อมูลรูปแบบ SATA หรือ SAS มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้บูตระบบและติดตั้งโปรแกรมทำให้การทำงานมีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้น…

    Read More