1. Home
  2. enterprise-ssd

Tag: enterprise-ssd

    รู้ลึกจุดแกร่ง ทำไม Cloud Hosting ควรเลือกใช้ ฮาร์ดดิสก์ Enterprise SSD?

    รู้ลึกจุดแกร่ง ทำไม Cloud Hosting ควรเลือกใช้ ฮาร์ดดิสก์ Enterprise SSD?

            ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยืด้านฮาร์ดแวร์และซิร์ฟเวอร์นั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถนำซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเข้ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ความมีประสิทธิภาพเหล่านั้นก็มีเบื้องหลังอยู่เช่นกัน วันนี้เราจึงอยากชวนท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับ “ผู้ช่วยคนสำคัญ” ว่ากว่าที่แอปพลิเคชันของเราจะทำงานได้อย่างดีนั้น เบื้องหลังมีใครคอยสนับสนุนอยู่         โดยสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบก็คือ การทำงานของเว็บ หรือแอปพลิเคชันนั้น จะมีการประมวลผลการทำงาน การ query ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (หลายแสน Record) ซึ่งสิ่งที่จะช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนั้นขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการอ่านและเขียน (Read/Write) ของฮาร์ดดิสก์      …

    Read More