1. Home
 2. directadmin

Tag: directadmin

  การติดตั้ง Joomla l DirectAdmin

  การติดตั้ง Joomla l DirectAdmin

  คลิปวิดีโอด้านบนจะเป็นการสอนวิธีการติดตั้ง Joomla นะครับ  Joomla คือ ระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้ ส่วนประกอบของ Joomla 1.เทมเพลต (Template) เปรียบเสมือนหัวใจหลักของหน้าเว็บไซต์ นั่นก็คือรูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์ สีสัน ตัวอักษร การจัดวางตำแหน่งส่วนประกอบต่างๆบนเว็บไซต์ 2.โมดูล (Module) เป็นส่วนเสริมที่แสดงผลอยู่บนหน้าของเว็บไซต์ตามตำแหน่งต่างๆ บนเทมเพลท ที่จะแบ่งออกเป็นบล็อกที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมๆ ทางด้านซ้าย ขวา บน และล่าง ซึ่งสามารถจัดวางตำแหน่างต่างๆได้ตามต้องการ โมดูลของ…

  Read More
  การติดตั้ง Moodle l DirectAdmin

  การติดตั้ง Moodle l DirectAdmin

  คลิปวิดีโอด้านบนจะเป็นการสอนวิธีการติดตั้ง Moodle ครับ Moodle มาจาก (Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) คือโปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบ E-Learning ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ครู และนักเรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ CMS และ LMS CMS ย่อมาจากคำว่า: Content Management System คือ เป็นระบบจัดการเนื้อหาและนำมาใส่ไว้ในระบบฐานข้อมูลเหมือน LMS   ผู้ดูแลสามารถจัดการบริหาร…

  Read More
  การติดตั้ง WordPress l DirectAdmin

  การติดตั้ง WordPress l DirectAdmin

  WordPress (เวิร์ดเพรสส์) คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างและจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ประเภท Contents Management Systemหรือเรียกย่อๆ ว่า “CMS” ซึ่งเขียนด้วยภาษา PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL WordPress สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ WordPress.com เป็นบริการเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมี Blog เป็นของตัวเองหรือผู้ที่เริ่มต้นทดลองใช้งานเว็บไซต์ เพราะเพียงแค่สมัครสมาชิกกับทาง WordPress.com ก็ใช้งานได้ฟรีทันที แต่จะมีความยืดหยุ่นน้อย ทั้ง Theme และ Plugin ไม่สามารถนำจากภายนอกมาติดตั้งได้ WordPress.org เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้เราดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อมาติดตั้งที่ Hosting (ที่สำหรับเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ไว้บนอินเตอร์เน็ต) สามารถนำไปสร้างเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งหน้าเว็บ หรือการนำ Theme และ Plugin จากภายนอกมาติดตั้ง…

  Read More
  การตรวจสอบพื้นที่ Email l DirectAdmin

  การตรวจสอบพื้นที่ Email l DirectAdmin

  การตรวจสอบพื้นที่ Email ที่ใช้ไปใน Directadmin มีดังนี้ ให้เข้าไปที่ E-mail Accounts ครับ ดูจำนวนพื้นที่ในแท็บ Usage (Meg) ครับ

  Read More
  การทำ Domain Pointer l DirectAdmin

  การทำ Domain Pointer l DirectAdmin

  Domain Pointer คือ การชี้ชื่อเว็บอื่นนอกจากเว็บหลัก  เป็นโดเมนเสมือนกับ Domain หลักๆ นั้นแล้วชี้มายัง Host เดียวกัน เพื่อใช้พื้นที่เดียวกัน แล้วทำ Domain Pointer ไว้ใต้โดนเมนหลักของ host หลัก

  Read More
  การปิดการใช้งาน Domain l DirectAdmin

  การปิดการใช้งาน Domain l DirectAdmin

  วิธีการปิดการใช้งาน Domain มีขั้นตอนดังนี้ครับ ให้ไปที่ Domain Setup ครับ ติ๊กถูกที่โดเมนที่ต้องการปิดการใช้งานครับ ให้กด Suspend / unsuspend เพื่อปืดการใช้งานครับ เมื่อกดแล้วสถานะในแท็บ Suspended จะเปลี่ยนเป็น Yes ครับ  

  Read More
  การเปลี่ยน Password Email l DirectAdmin

  การเปลี่ยน Password Email l DirectAdmin

  วิธีการเปลี่ยน password email มีขั้นตอนดังนี้ครับ ให้เข้าไปที่ E-mail Account ครับ ให้ไปที่ email ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสครับ ให้ทำการเปลี่ยนรหัสที่ต้องการครับ เสร็จแล้วคลิก Modifly ครับ

  Read More
  การเปลี่ยน Version PHP l DirectAdmin

  การเปลี่ยน Version PHP l DirectAdmin

  การเปลี่ยน version php ใน directadmin มีขั้นตอนดังนี้ครับ ให้เข้าไปที่ Domain Setup ครับ คลิกที่โดเมนที่ต้องการครับ ไปที่แท็บ PHP Version selector  แล้วเลือก version php ที่ต้องการครับ เสร็จแล้วกด Save ครับ

  Read More
  การเปิดใช้ Web Statistics l DirectAdmin

  การเปิดใช้ Web Statistics l DirectAdmin

  วิธีการเปิดใช้ Web Statistics มีดังนี้ ให้เข้าไปที่ Site Summary / Statistics / Logs ครับ เลือกโดเมนทที่ต้องการเปิดใช้ State ครับ กำหนด path ที่ต้องการครับ เสร็จแล้วคลิกที่ Set ครับ

  Read More
  การเพิ่ม Domain l DirectAdmin

  การเพิ่ม Domain l DirectAdmin

  วิธีการเพิ่ม domain ใน directadmin มีดังนี้ครับ ให้ไปที่ “Domain Setup ครับ คลิกที่ “Add Another Domain” ครับ ให้ใส่ชื่อ โดเมน เสร็จแล้วคลิก Create ครับ  

  Read More