1. Home
  2. cpu

Tag: cpu

    CPU และ GPU เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้ว GPU คืออะไร?

    CPU และ GPU เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้ว GPU คืออะไร?

    ในช่วงที่เทคโนโลยีมีการก้าวกระโดดทั้งอุปกรณ์สื่อสารหลากหลายประเภท การแสดงผลต่างๆ  เช่น ภาพกราฟฟิกการประมวลผลที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีชิปเซ็ตขั้นสูงอย่าง GPU แล้ว GPU คืออะไรล่ะ ? GPU ย่อมาจาก Graphics Processing unit หรือ VPU (Visual processing unit) เป็นหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก 3 มิติ หากได้ลองสังเกตเราจะเห็นว่าเมื่อซื้อคอมพิวเตอร์มาสักตัวหนึ่งบางเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆ บางรุ่นจะมี GPU ติดมาให้เลย แต่หากผู้ที่จำเป็นต้องทำงานกราฟฟิกสูงจริงๆ หรือเล่นเกมที่ใช้ภาพกราฟฟิกหนักๆ จะต้องใช้การ์ดจอแยกเพื่อให้การทำงานลื่นไหลมากกว่า โดยไม่ต้องอาศัยทรัพยากรจาก CPU ในการทำงานเป็นหลักทำให้เกิดอาการเครื่องหน่วงช้า ร้อน จากการประมวลผล…

    Read More