1. Home
 2. covid-19

Tag: covid-19

  ข้อสงสัยแหล่งที่มาของไวรัสโคโรน่าเชื้อไวรัสอันตรายต่อมนุษย์

  ข้อสงสัยแหล่งที่มาของไวรัสโคโรน่าเชื้อไวรัสอันตรายต่อมนุษย์

  ต้นกำเนิดเชื้อไวรัสโคโรน่า มาจากจีนจริงหรือ? หลายคนอาจทราบว่าเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 มีต้นกำเนิดมาจากตลาดสดที่มีการค้าขายสัตว์ป่าแห่งหนึ่งของเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศจีน หากแต่ความเป็นจริงในงานวิจัยของทางตะวันออกหลายด้านนั้นไวรัสโควิด-19 นั้นอาจมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งอื่นแต่มีการระบาดหลังเป็นวงการหลังเชื้อไวรัสนี้ถูกนำพาสู่ตลาด จากงานวิจัยจากทางนักไวรัสวิทยาไต้หวันชี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรน่าแท้จริงแล้วนั้นถูกค้นพบและมีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้นมีไวรัสที่รู้จักกันถึง 5 สายพันธุ์แต่เนื่องจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และรูปแบบของสารพันธุกรรมที่หลากหลายจึงอาจทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพันธุกรรมตามสภาพของแต่ละประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าจากการค้นพบเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศจีนเป็น 1 รูปแบบสายพันธุ์เท่านั้น เกาหลีใต้และไต้หวัน โคโรน่า 1 สายพันธุ์ที่รูปแบบไม่เหมือนจีน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยากล่าวว่าในประเทศเกาหลีใต้และไต้หวันนั้นมีรูปแบบของสารพันธุกรรมโคโรนาไวรัสที่มีความแตกต่างจากประเทศจีนคือมีการแพร่ระบาดได้ง่ายแต่ความอันตรายต่อชีวิตน้อยกว่า ต่างจากประเทศอิตาลีและอิหร่าน ซึ่งในอิตาลีกลับพบว่าเชื้อไวรัสโคโรน่านี้อาจเป็นเชื้อไวรัสอีกสายพันธ์ที่มีความรุนแรงมากที่สุดเพราะมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วมากและมีอัตราผู้เสียชีวิตถึงร้อยละ 10-25 เปอร์เซ็นต์ โคโรน่าไวรัส เป็นไวรัสที่มีอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์และในงานวิจัยพบว่าการแพร่ระบาดของบางประเทศนั้นต้นกำเนิดที่แท้จริงของเชื้อไวรัสโคโรน่านี้กลับไม่ได้มีมาจากจีน ซึ่งมีการพิสูจน์ว่าเมื่อเดือนกันยายน 2019 ก่อนมีการแพร่ระบาดในประเทศจีนได้มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีนเลยแต่ได้มีการเดินทางไปยัง ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากกลับมาและได้ตรวจอาการจึงพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จึงทำให้มีการตั้งข้อสงสัยว่าต้นกำเนิดที่แท้จริงนั้นอาจมาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งแท้จริงแล้วอาจต้องมีการยืนยันพิสูจน์อีกครั้ง Picture…

  Read More
  NEW Normal เทรนด์ใหม่การใช้ชีวิตหลัง Covid 19

  NEW Normal เทรนด์ใหม่การใช้ชีวิตหลัง Covid 19

  หลังจากที่เราประสบปัญหากับเชื้อไวรัสโควินท์ 19 ทำให้วิถีชีวิต ประจำวันของแต่ละคนเปลี่ยนไป รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจนเกิดกลายเป็น New Normal หรือที่เรียกว่าความปกติแบบใหม่ในการใช้ชีวิตในสังคมไทย และมีการวิเคราะห์ New Normal แบ่งออกเป็นตามลักษณะดังนี้ Emotional reactions ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจะสังเกตได้ว่าคนไทยเริ่มมีการตื่นตัวทั้งบนโซเชียล ตามช่องทางต่างๆ ในการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรคระบาด ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการล็อคดาวสถานประกอบการณ์ และมีความตื่นตัวทางด้านสุขภาพกันมากขึ้น Global Emotional Crisis & Touchless Society ระยะห่างทางสังคมเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆ เช่น การจับมือการกอดปฏิสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้คนยุคใหม่ใช้วิธีอื่นในการเข้าหากันแทนเช่น การแชท การส่งผ่านกำลังใจทางข้อความ  การคุยโทรศัพท์ รวมถึงวีดีโอคอลหากัน Work from home…

  Read More