1. Home
  2. cdn

Tag: cdn

    CDN เครื่องมือเพิ่มความเร็วให้กับเว็บไซต์ ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ต้องใช้

    CDN เครื่องมือเพิ่มความเร็วให้กับเว็บไซต์ ที่นักพัฒนาเว็บไซต์ต้องใช้

    CDN มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Content Delivery Network เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือ Data Center ที่กระจายอยู่ตามทั่วภูมิภาคต่างๆ โดยมีเครื่อง Server จำนวนมากทำงานร่วมกับอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อข้อมูลให้แต่ละ Data Center ได้ส่งข้อมูลเชื่อมต่อถึงกันได้โดยการคัดลอกไฟล์ข้อมูลของเว็บไซต์ไว้บนเครือข่าย CDN  หากมีผู้ใช้งานขอเรียกข้อมูลนี้ขึ้นมาระบบจะทำการแสดงผลที่ได้เก็บไว้โดยดึงข้อมูลจาก Server ที่ใกล้ที่สุด หรือให้เข้าใจอย่างง่ายๆ คือ CDN เป็นเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหาทำหน้าที่คัดลอกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้เยี่ยมชมทั่วโลกได้เร็วขึ้น ประโยชน์ของการใช้ CDN เหมาะสำหรับการเร่งความเร็วในการดาวน์โหลดรูปภาพ, CSS, JS, แบบอักษรและสื่ออื่น ๆ ที่ใช้ในการโหลดเว็บไซต์ของคุณ ผู้ใช้งานจะชื่นชมและเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกมากขึ้น ความแตกต่างเมื่อไม่มี…

    Read More