แนะนำการแก้ไขไฟล์เอกสาร l ONLYOFFICE

การแก้ไขไฟล์ใน ONLYOFFICE จะมีลักษณะการใช้งานเหมือนกับ Microsoft Word เลยครับ ไม่ว่าจะเป็น รูปลักษณ์ของโปรแกรม การจัดรูปแบบตัวอักษร หรือการตั้งค่ากระดาษครับ

Hostingdynamo

Read Previous

เทคนิคกำหนด Premium Content แบบไม่ใช้ Plugin ช่วย l WordPress

Read Next

การจัดการเอกสารใน ONLYOFFICE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *