วิธีการสร้าง Category ให้กับเว็บไซต์ l WordPress

ที่หน้า Categories เราสามรถจัดการกับ หมวดหมู่ ของโพสต์ได้ทุกอย่าง ถ้าจะสร้างหมวดหมู่ ให้กรอกข้อมูลของหมวดหมู่ ในเฟรม Add New Category ไม่ว่าจะเป็น การตั้งชื่อหมวดหมู่, การกำหนด Slug, กำหนดให้หมวดหมู่เป็นหมวดหมู่รองของหมวดหมู่หลักก็ได้ครับ

Hostingdynamo

Read Previous

วิธีการสร้างแท็กให้กับเว็บไซต์ l WordPress

Read Next

วิธีการติดตั้ง Plugin ใน WordPress l WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *