วิธีการสร้างแท็กให้กับเว็บไซต์ l WordPress

แท็ก Tag เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญและมีประโยชน์กับบทความที่เราเขียนไปใน WordPress เพราะแท็กสามารถบ่งบอกได้ว่า ในบทความนั้น ๆ มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านบทความอื่นในแท็กเดียวกันได้ครับ

การสร้างแท็กนะครับให้ไปที่แท็บโพสต์นะครับแล้วคลิกที่ Tags ครับ จะเข้ามายังหน้าจัดการแท็กนะครับ ด้านขวาจะเป็นรายการแท็กที่เราได้สร้างไว้นะครับ ส่วนด้านซ้ายจะเป็นการเพิ่มแท็กขึ้นมาใหม่นะครับ ให้ตั้งชื่อแท็กที่ต้องการครับ เสร็จแล้วใส่ชื่อ  slug ครับ ต่อไปใส่ Description ครับ จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับ เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้กด Add New Tag  เพื่อเพิ่มแท็กครับ เมื่อกดแล้วจะเห็นว่าจะมีแท็กที่เราสร้างขึ้นมาเพิ่มมายังทางขวานะครับ ก็จะเป็นอันเสร็จการสร้างแท็กครับ

Hostingdynamo

Read Previous

วิธีการสร้างโพสต์ให้กับเว็บไซต์ l WordPress

Read Next

วิธีการสร้าง Category ให้กับเว็บไซต์ l WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *