พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรควรรู้ คนออนไลน์ควรเข้าใจ

หลายองค์กรที่ต้องมีการใช้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลของบุคคลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาดและการบริโภคให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมถึงผู้ใช้งานบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของคนที่คุณรู้จักหรือแม้แต่การนำข้อมูลของตัวเองเข้าสู่อินเตอร์เน็ตก็ตาม ซึ่งในบางครั้งข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ถูกยอมรับจากเจ้าของตัวตนที่ยินยอมให้เปิดเผยและกลายเป็นการสร้างความเดือนร้อนรำคาญใจมีการฟ้องร้องคดีความกันเป็นเรื่องราวจนต้องมีกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา

เคยสังเกตกันหรือไม่ว่าบางครั้งมี SMS ส่งข้อมูลข่าวสารที่เราไม่ได้สมัครหรือมีการเสนอขายสินค้าผ่านทางอีเมลเข้ามาโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเคยให้ข้อมูลไปตอนไหน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการออก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรควรทราบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายองค์กรต้องมีการข้อมูลประวัติของลูกค้าเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานในการซื้อ-ขายสินค้า รวมถึงการแจ้งโปรโมชั่นข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้าของคุณเองได้ทราบ ข้อมูลเหล่านี้นี่เองที่จำเป็นต้องมีการคุ้มครองเพื่อสิทธิของเจ้าของ โดยพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดออกมา 3 ประเด็นสรุปแบบสั้นๆ ดังนี้
1. เจ้าของข้อมูลต้องยินยอมในการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้ตามเงื่อนไขของทั้งสองฝ่าย
2. ผู้เก็บรวบรวมต้องรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยไม่นำไปเปิดเผย แก้ไขหรือให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอยกเลิก ถอนความยินยอมให้ลบหรือทำลายข้อมูลได้
องค์กรจึงควรมีการกำหนดนโยบายในการขอข้อมูลตามขอบเขตในระดับสากล เพื่อให้ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 หรือ ISO 29100 และข้อมูลนั้นควรใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของยินยอมให้นำไปใช้งานเท่านั้น เพราะหากข้อมูลเกิดการรั่วไหลหรือมีคนในองค์กรแอบนำข้อมูลออกมาจะถือว่ามีความผิดทางคดีอาญา ซึ่งมีโทษปรับเป็นจำนวนเงินถึง 5ล้านบาท

สำหรับบุคคลทั่วไปก็เช่นกันหากคุณมีการทำเอกสารแต้องมีการยินยอมเพื่อนำข้อมูลไปใช้นั้นควรอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนและควรเก็บหลักฐานการขอข้อมูลนั้นไว้เพื่อใช้อ้างอิง หากพบว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเป็นหลักฐานการร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้เพราะในปัจจุบันการเชื่อมต่อการเข้าถึงแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มอื่นๆ ต่างมีการสมัครสมาชิกในรูปแบบการใช้ข้อมูลในการเชื่อมต่อผ่านกันได้โดยง่ายผ่าน Facebook หรือ อีเมล ซึ่งเจ้าของข้อมูลเองมีทางเลือกในการยินยอมและไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิส่วนบุคคลของคุณเองในการนำไปใช้งาน ทางที่ดีเช็กรายละเอียดเมื่อต้องสมัครและให้ข้อมูลก่อนจะดีที่สุด

Hostingdynamo

Read Previous

เว็บไซต์น่าเชื่อถือ ปลอดภัยด้วย SSL และ HTTPS

Read Next

วิธีการสร้างหน้าเพจให้กับเว็บไซต์ l WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *