การเข้าสู่ระบบ Hosting Controller l Hosting Controller

การเข้าสู่ระบบ Hosting Controller มีขั้นตอนดังนี้ครับฃ

  1. ให้ใส่ Ip ครับ เช่น 111.11.11แล้วตามด้วย :8797 ครับ
  2. ใส่ Username และ Password ครับ
  3. เสร็จแล้วกด Sign in

Hostingdynamo

Read Previous

ตั้งค่า EMAIL บน OUTLOOK แบบ POP3 ของ Cloud Email ทำอย่างไร

Read Next

การดู Public IP VPS l Hosting Controller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *