การตั้งค่า Whitelist | WebMail | Cloud Email Hosting

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตั้งค่า Whitelist บน Webmail ในกรณีที่ Email ต้นทางเข้าเงื่อนไข เป็น Spam และไปที่อยู่ที่ Junk Mail ทางผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้ Email Account นี้ ไปอยู่ใน Whitelist เมื่อมีการส่ง Email ด้วย Email Account นี้ เข้ามาอีกครั้ง ก็จะเข้าไปอยู่ใน Inbox ปกติ

Hostingdynamo

Read Previous

การตั้งค่าการ Shared Calendar | WebMail | Cloud Email Hosting

Read Next

การตั้งค่า RedirectEmail หรือ ForwardEmail l WebMail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *