การตั้งค่า RedirectEmail หรือ ForwardEmail l WebMail

Cloud Email Hosting สามารถสร้าง Redirect Email หรือ Forward Email เพื่อช่วยในการส่งต่อ Email ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไปยัง Email ปลายทางอีก Email Account ที่เราต้องการ เช่น กรณีที่เราต้องดูแล หลายฝ่าย ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด เมื่อลูกค้าส่ง Email มาที่ Email sales@yourdomain.com ซึ่งเป็น Email กลาง เราก็ตั้งค่าให้ Forward Email มาที่ Email ของเรา ด้วย เป็นต้น ข้อแตกต่างระหว่าง Redirect Email กับ Forward Email คือ

  • Redirect Email คือ เมื่อมี Email ส่งเข้ามา จะถูกส่งต่อไปที่ Email Account ที่เรากำหนดค่าไว้ทันที จะไม่มีการเก็บไว้ใน Inbox
  • Forward Email คือ เมื่อมี Email ส่งเข้ามา จะถูกส่งต่อไปที่ Email Account ที่เรากำหนดค่าไว้ทันที และมีการเก็บไว้ที่ Inbox 1 ชุด

Hostingdynamo

Read Previous

การตั้งค่า Whitelist | WebMail | Cloud Email Hosting

Read Next

การตั้งค่า Email Signature | WebMail | Cloud Email Hosting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *