การตั้งค่า Email Signature | WebMail | Cloud Email Hosting

Chalk picture, send mail, envelope

Cloud Email Hosting สามารถสร้าง Email Signature เพื่อช่วยในการสร้าง ลายเซ็น กำกับใน Email โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ ลายเซ็นนี้ ทุกครั้ง เมื่อส่ง Email ระบบจะ Auto Insert ให้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่จะส่ง Email ใหม่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ในการส่ง Email ได้อย่างรวดเร็ว

Hostingdynamo

Read Previous

การตั้งค่า RedirectEmail หรือ ForwardEmail l WebMail

Read Next

การตั้งค่า Blacklist | WebMail | Cloud Email Hosting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *