การจัดการการลบไฟล์ l Nextcloud

เราสามารถจัดการ การลบไฟล์ใน Nextcloud ได้ครับ โดยไฟล์ที่ถูกลบจะถูกจัดเก็บในแท็บ “ไฟล์ที่ถูกลบ” ครับ สามารถกูคืนไฟล์หรือลบทิ้งแบบถาวรได้ครับ

Hostingdynamo

Read Previous

แนะนำการใช้แอปฯ Calendar l Nextcloud

Read Next

การใช้งาน Interface l Nextcloud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *