เรียนชี้แจงลูกค้า

ขณะนี้ ทาง Hosting Dynamo มีปัญหา
เนื่องจากระบบ Windows Server โดน Ransomware Encryption
และเรียกค่าไถ่ ทำให้ไม่สามารถ on ระบบขึ้นมาได้

ทางเราได้แจ้งไปทางตำรวจ Cyber ในการบุกรุกดังกล่าวแล้วและเรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา อย่างเร่งด่วน และทางบริษัทต้องขออภัยเป็นอย่างสูง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ @hostdynamo

Contact Form