การสร้าง Database Mysql และ MS SQL

การสร้าง Database MSSQL Mysql เพื่อนำไปใช้ งาน และใช้งานผ่าน phpmyadmin

การสร้างต้องเริ่มเข้า control panel plesk ก่อน


เลือก Tab  "Websites & Domains"กดปุ่ม "Add New Database"ใส่ ชื่อ Database

เลือก รูปแบบ Database จะมีให้เลือกว่าเป็น Mysql กับ MSSQL

จากนั้น กด OKกด Add New Database Userใส่ User สำหรับ Database

ใส้ Password ของ Database

จากนั้น กด OK


 

เมื่อสร้าง Database พร้อม User + Password ของ Database จึงจะจำไปใช้งานได้

Host Mysql : localhost

Mysql ใช้ งานผ่าน PHPmyAdmin

Datasource SQL Server : 127.0.0.1

 

 

คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่?

 พิมพ์บทความนี้

อ่าน

Powered by WHMCompleteSolution