การเข้าใช้งาน Plesk 10

การเข้าใช้งาน Control Panel Plesk 10 เพื่อเข้าไปสร้าง Email Account, Database, Subdomains, FTP Account  เปลี่ยน Password

เปิด Browser IE หรือ Google Chrome หรือ Firefox

เริ่มต้นเข้าสู่ Control Panel Plesk 10  พิมพ์  Url : http://ชื่อโดเมนของท่าน.com:8880 (ตัวอย่าง) 
หรือผ่านชื่อโดเมน http://bangyai.in.th:8880
(ตัวอย่าง)

plesk10 login

เมื่อ กด Login เข้าระบบมาแล้วจะเข้ามาที่หน้า Home ซึ่งเป็น ภาพรวมของ Plesk 10 Control panel plesk

plesk 10 login

คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่?

 พิมพ์บทความนี้

อ่าน

Powered by WHMCompleteSolution